Контраст
Шрифт

Положення

Положення про Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про педагогічну раду Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про керівника навчальної групи Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Правила відбору та прийому на навчання до Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2023 році.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про порядок реалізації здобувачами фахової передвищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про атестацію педагогічних працівників Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про організацію та проведення педагогічного контролю  за викладанням начальних дисциплін  у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про діагностичні директорські контрольні роботи у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  (м. Вінниця)

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про курсантське, учнівське та студентське самоврядування Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти та надання їм академічної відпустки у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про порядок переведення кандидатів з денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму навчання за рахунок коштів державного бюджету у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про преміювання працівників  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця), Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця)

Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу   Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця), Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця)

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про освіту встановленого зразка, академічних довідок у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про навчальне відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про навчальне відділення пожежної тактики та організації служби Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про навчальне відділення технічної підготовки Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про навчальне відділення виробничого навчання Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про циклову комісію гуманітарних та фундаментальних дисциплін Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про навчально-методичний відділ Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про дистанційне навчання у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про Раду роботодавців у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про освітню програму навчальної дисципліни у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про бібліотеку Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійної програми та навчального плану у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про організацію фізичного виховання та спортивно-масової роботи у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про  Дошку пошани Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця)

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про електронний репозитарій курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про опитування учасників освітнього процесу та усіх зацікавлених осіб у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів діяльності персоналу Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця)

Положення про огляд-конкурс роботи навчальних відділень (циклової комісії) у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про проведення конкурсу «Кращий викладач» у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Положення про порядок розроблення та затвердження навчально-методичного забезпечення у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Пресцентр