Контраст
Шрифт

Електронний репозитарій курсових робіт

Репозитарій – електронна база даних, у якій накопичуються, зберігаються і систематизуються курсові роботи здобувачів фахової передвищої освіти в училищі.

Основні засади функціонування репозитарію регулюються Положенням про електронний репозитарій курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Основні функції репозитарію:

  • ознайомлення з реєстром курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти;
  • забезпечення пошуку даних за визначеним набором ознак/критеріїв;
  • надання авторизованого, диференційованого доступу до повнотекстових версій або фрагментів курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти;
  • акумулювання інформації для перевірки на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) та графічних фрагментів.

Загальне управління репозитарієм здійснює Консультативна рада репозитарію – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, створений для консультативного супроводу діяльності репозитарію, який має на меті вироблення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на його розвиток та вирішення організаційних та технічних питань його функціонування

Репозитарій поповнюється документами шляхом архівування курсових робіт депозиторами, які вносять до репозитарію дані про курсові роботи здобувачів фахової передвищої освіти та додають усі їх складові.

Здобувач фахової передвищої освіти подає до навчального відділення, циклової комісії повну електронну версію своєї курсової роботи у термін, встановлений рішенням навчального відділення, циклової комісії, але не пізніше ніж за 1 день до строку закінчення терміну, відведеному згідно з графіком освітнього процесу училища.

Перейти до репозитарію


Інструкція для здобувачів освіти щодо перевірки курсових робіт на плагіат

Зразок заяви для перевірки курсової роботи на плагіат

 

Пресцентр