Контраст
Шрифт

Навчально-методичний відділ

Гуменюк Микола Миколайович
Гуменюк Микола Миколайович
Начальник навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)
Непийвода Ольга Петрівна
Непийвода Ольга Петрівна
Заступник начальника навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)
Каращук Віталій Васильович
Каращук Віталій Васильович
Методист навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)
Атаманова Руслана Борисівна
Атаманова Руслана Борисівна
Методист навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)
Шаргородська Анна Ігорівна
Шаргородська Анна Ігорівна
Провідний фахівець навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)
Гарник Руслана Іванівна
Гарник Руслана Іванівна
Фахівець навчально-методичного відділу Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м. Вінниця)

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), який планує та організовує освітню, методичну діяльність, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, а також веде облік та звітність з питань методичної роботи.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законом України «Про  освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про професійну (професійно-технічну освіту», Кодексом цивільного захисту України, указами, розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, МВС України, ДСНС України, іншими нормативно-правовими актами у сфері освітньої діяльності, Положенням про Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), наказами і розпорядженнями ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, начальника училища та цим Положенням.

Основні завдання:

 • Планування та організація освітнього процесу з підготовки й підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників та підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» денної і заочної форм навчання відповідно до вимог МОН України, МВС України, ДСНС України.
 • Координація роботи навчальних відділень, циклової комісії та інших підрозділів училища щодо забезпечення освітнього процесу. 
  Розробка проєктів училищних нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, методичної роботи.
 • Планування та здійснення контролю за освітньою та методичною діяльністю педагогічних працівників.
 • Аналіз та розробка заходів щодо створення належних умов для якісного засвоєння здобувачами освіти освітніх програм, набуття ними умінь та навичок, необхідних для успішного виконання службових обов’язків.
 • Організація та проведення роботи щодо ліцензування, атестації, акредитації освітньо-професійних програм. Координація співпраці з іншими структурними підрозділами училища з цих питань.
 • Підготовка необхідних матеріалів та участь у розробці освітньо-професійних, освітніх програм, робочих освітніх програм з робітничих професій та підготовки фахових молодших бакалаврів, запровадження їх в освітній процес.
 • Вивчення стану та організація розробки складових (комплексів) навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 
 • Моніторинг професійної компетентності, надання допомоги педагогічним працівникам училища щодо підвищення їхньої кваліфікації.
 • Створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи.
 • Забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив педагогічних працівників.
 • Організація (підготовка) засідань педагогічної ради училища з питань освітнього процесу, методичної роботи педагогічних працівників.
 • Підготовка, планування та організація підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників училища.
 • Підготовка аналітичних матеріалів, узагальнення та впровадження в освітній процес передового досвіду роботи інших закладів освіти.
 • Здійснення супроводу роботи та наповнюваність інформацією відповідного змісту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
 • Замовлення, виготовлення та видача здобувачам освіти училища документів про освіту державного зразка, учнівських та студентських квитків.
 • Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками закладів загальної середньої освіти.
 • Дотримання персоналом навчально-методичного відділу вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки під час освітнього процесу.

Положення про навчально-методичний відділ

Прес-центр