Методична література

Ґендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1

Гендерна політика в нормативно-правових документах

МЕТОДИКА запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в 
органах системи Міністерства внутрішніх справ України

ІНФОРМАЦІЙНА ПАМ’ЯТКА 
для персоналу ДСНС щодо дотримання правил безбар’єрної комунікації

Порадник для гендерних радників та радниць