Ґендерна політика

З метою розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнення їхньої ролі у процесі здійснення національних реформ, за підтримки громадянського суспільства Служба порятунку забезпечує виконання зобов'язань щодо гендерної рівності, зокрема Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, а також резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

Сьогодні впровадження принципу гендерної рівності є одним з пріоритетів ДСНС. Адже імплементація таких офіційних актів, як Резолюція ООН 1325 - це не лише про жінок, а й про прозоре суспільство та рівні можливості для кожного. Наразі ДСНС напрацьовує свою дорожню карту у широкому в запровадженні ґендерної політики у всіх сферах своєї діяльності. Зокрема, здійснюються заходи щодо інтеграції ґендерної тематики в навчальну програму відомчих навчальних закладів. "В Державній службі України з надзвичайних ситуацій є місце для кожного..."

Основні завдання

З метою реалізації ґендерної політики у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  здійснюється:

• збір статистичних відомостей щодо кількісного та якісного постійного і перемінного складу училища з урахуванням гендерної складової;

• забезпечення дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії та дискримінації за ознакою статі, запобігання сексуальним домаганням;

• інформативно-пропагандистська діяльність щодо запобігання усім формам дискримінації за ознакою статі;

• організація заходів, спрямованих на формування гендерної культури в осіб постійного та перемінного складу училища;

• участь у проведенні навчальних заходів (тренінгів) з гендерних питань для постійного та перемінного складу училища;

• узагальнення та підготовка звітної інформацію з питань забезпечення гендерної рівності в училищі для подачі в установленому порядку до органів вищого рівня;

• консультування постійного та перемінного складу училища з питань забезпечення гендерної рівності;

• розгляд листів та звернень громадян з гендерних питань та підготовка відповідей на них.