Звіт за результатами державної кваліфікаційної атестації:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 2019/2020 навчальний рік;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 2020/2021 навчальний рік:

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 2021/2022 навчальний рік;

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 2022/2023 навчальний рік;