Аналіз діагностичних директорських контрольних робіт:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за  2019/2020 навчального року;

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 2020/2021 навчального року;

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 2021/2022 навчального року;

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 2022/2023 навчального року;