Лабораторія електротехніки, теплофізики та радіаційної фізики