Контраст
Шрифт

Законодавство та нормативно-правові акти в сфері запобігання корупції

Конституція України
Кримінальний кодекс України (зі змініми та доповненнями)
Закон України “Про запобігання корупції”
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”
Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212) (ст. 213-330)
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V
Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 “Про Національну раду з питаньантикорупційної політики”
Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 “ Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №301 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”
Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5  «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»
Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"
Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції
Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ
План заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік.
Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5
Роз`яснення про конфлікт інтересів
Методологія управління корупційними ризиками (наказ НАЗК від 28.12.2021 № 830/21)
Типова антикорупційна програма юридичної особи (наказ НАЗК від 10.12.2021 № 794/21)
 

Прес-центр