Контраст
Шрифт

Оплата (рахунки)

Оплата за навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»: 

Одержувач: ВПУ ЛДУБЖД (м.Вінниця)
Код: 38821236
Р/Р: UA258201720313261001201086752
Банк: ДКСУ, м.Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: 
*;630501;1660026;1; вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (особи, яка уклала договір) ; *. 

За навчання ___________________________________ ___________________ грн.

ПІБ учня 

Оплата за навчання за освітньо-професійним рівнем «фаховий молодший бакалавр», денна та заочна форма:

Одержувач: ВПУ ЛДУБЖД (м.Вінниця)
Код: 38821236
Р/Р: UA258201720313261001201086752
Банк: ДКСУ, м.Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: 
*;630501;1660027;1; вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (особи, яка уклала договір) ; *. 

За навчання ___________________________________ ___________________ грн.

ПІБ здобувача 

Оплата за проживання в гуртожитку: 

Одержувач: ВПУ ЛДУБЖД (м.Вінниця)
Код: 38821236
Р/Р: UA268201720313231001202086752
Банк: ДКСУ, м.Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: 
*;630501;1760008;1; вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (особи, яка уклала договір) ; *. 

За навчання ___________________________________ ___________________ грн.

ПІБ мешканця 

Прес-центр