Контраст
Шрифт

Доступність приміщень училища

         Висвітлено умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


         Відповідно до абзаців другого та четвертого статті 17 Закону України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) відноситься до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання.

         Пунктом 1.1. Положення про Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) визначено, що училище здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій, молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів у галузі цивільного захисту держави, інші види навчання згідно з отриманими ліцензіями.

         Головним завданням училища є забезпечення прав громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, з метою задоволення потреб підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

         Пунктом 33 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593 визначено, що на службу цивільного захисту із зарахуванням до кадрів ДСНС приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати службовий обов’язок.

         Пунктами 9 та 10 додатку 5 «Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. за № 846/14113 робота в пожежній охороні, аварійно-рятувальних службах (роботах) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру вимагає певного рівня стану здоров’я.

         Проте, з метою відвідування особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення керівництва училища, кабінети якого розташовані на першому поверсі будівлі закладу освіти, у встановлені графіком особистого прийому громадян дні вхід до училища облаштовано пандусом, вхідні та внутрішні двері, коридори забезпечують можливість безперешкодного пересування.

ЗВІТ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Прес-центр