Навчальне відділення виробничого навчання

Красуцький Віктор Миколайович
Красуцький Віктор Миколайович
Начальник відділення-старший майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Осадчук Олександр Юрійович
Осадчук Олександр Юрійович
Старший викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Ревков Роман Анатолійович
Ревков Роман Анатолійович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Бернов Валерій Вікторович
Бернов Валерій Вікторович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Скрипник Ярослав Вадимович
Скрипник Ярослав Вадимович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Ахевич Сергій Миколайович
Ахевич Сергій Миколайович
Майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Кутковський Валерій Михайлович
Кутковський Валерій Михайлович
Майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання
Рудак Юрій Володимирович
Рудак Юрій Володимирович
Майстер виробничого навчання навчального відділення виробничого навчання

Навчальне відділення виробничого навчання є структурним підрозділом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що проводить освітню і методичну діяльність з кількох споріднених навчальних предметів (дисциплін).

Навчальне відділення безпосередньо підпорядковується начальникові навчально-методичного відділу; його напрямки діяльності координуються першим заступником начальника училища.

Робота навчального відділення виробничого навчання ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності в обговоренні питань, що віднесені до його компетенції.

Основними напрямами діяльності навчального відділення виробничого навчання є:

  • навчальна робота,
  • методична робота,
  • організаційна робота,
  • виховна робота;
     

Основні завдання навчального відділення виробничого навчання:

 - Реалізація в межах визначених предметів (дисциплін) стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів та освітніх програм первинної професійної підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки й підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за відповідними професіями, підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». 
 - Удосконалення методичного рівня викладання навчальних предметів (дисциплін), вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи педагогічних працівників над підвищенням своєї кваліфікації.
 - Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненого випускника училища в дусі гуманізму, патріотизму і поваги до обраної професії.

Положення про навчальне відділення виробничого навчання Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)