Навчальне відділення технічної підготовки

Радзіонов Сергій Михайлович
Радзіонов Сергій Михайлович
Начальник навчального відділення-майстер виробничого навчання навчального відділення технічної підготовки
Буравицький  Владислав Євгенович
Буравицький Владислав Євгенович
Старший викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення технічної підготовки
Атаманов  Роман Михайлович
Атаманов Роман Михайлович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення технічної підготовки
Попов Сергій Миколайович
Попов Сергій Миколайович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення технічної підготовки
Марценюк  Володимир Вікторович
Марценюк Володимир Вікторович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення технічної підготовки
Сєдой Геннадій Дмитрович
Сєдой Геннадій Дмитрович
Викладач навчального відділення технічної підготовки

Навчальне відділення технічної підготовки є структурним підрозділом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з кількох споріднених навчальних предметів (дисциплін).

Навчальне відділення безпосередньо підпорядковується начальнику навчально-методичного відділу; його напрямки діяльності корегуються першим заступником начальника училища.

Робота навчального відділення технічної підготовки ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності в обговоренні питань, що віднесені до його компетенції.

Навчальне відділення технічної підготовки є випускним з підготовки кваліфікованих робітників за професіями: 9322 «Ремонтувальник респіраторів та протигазів», 8333 «Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного», 8333 «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу».

Основними напрямами діяльності навчального відділення є:

  • навчальна робота,
  • методична робота,
  • організаційна робота,
  • виховна робота.
     

Основні завдання навчального відділення:

 - Реалізація в межах визначених предметів (дисциплін) Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів та робочих освітніх програм первинної професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за відповідною професією та підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

 - Удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних предметів (дисциплін), вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

 - Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненого випускника училища в дусі гуманізму, патріотизму і поваги до обраної професії.

Положення про навчальне відділення технічної підготовки Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)