Навчальне відділення пожежної тактики та організації служби

Синчук Іван Євгенійович
Синчук Іван Євгенійович
Начальник відділення-майстер виробничого навчання навчального відділення пожежної тактики та організації служби
Романик Андрій Богданович
Романик Андрій Богданович
Старший викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення пожежної тактики та організації служби
Гук Олег Миколайович
Гук Олег Миколайович
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення пожежної тактики та організації служби
Бондар Сергій Анатолійович
Бондар Сергій Анатолійович
Викладач навчального відділення пожежної тактики та організації служби
Хомʼячук Леонід Вікторович
Хомʼячук Леонід Вікторович
Викладач навчального відділення пожежної тактики та організації служби
Красуцька Оксана Миколаївна
Красуцька Оксана Миколаївна
Викладач-майстер виробничого навчання навчального відділення пожежної тактики та організації служби

Навчальне відділення пожежної тактики та організації служби є структурним підрозділом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що проводить освітню і методичну діяльність з кількох споріднених навчальних предметів (дисциплін).

Навчальне відділення безпосередньо підпорядковується начальникові навчально-методичного відділу; його напрямки діяльності координуються першим заступником начальника училища.

Робота навчального відділення пожежної тактики та організації служби ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності в обговоренні питань, що віднесені до його компетенції.

Навчальне відділення пожежної тактики та організації служби є випускним з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністями 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека», кваліфікованих робітників за професією 5169 «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту».

Основними напрямами діяльності навчального відділення є:

  • навчальна робота,
  • методична робота,
  • організаційна робота,
  • виховна робота.

Основні завдання навчального відділення:

 - Реалізація в межах визначених предметів (дисциплін) стандартів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  освіти, освітньо-професійних програм,  навчальних планів та освітніх програм первинної професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за відповідними професіями, підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

 - Удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних предметів (дисциплін), вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

 - Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненого випускника училища в дусі гуманізму, патріотизму і поваги до обраної професії.

Положення про навчальне відділення пожежної тактики та організації служби