Навчальне відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Ткаченко Руслан Станіславович
Ткаченко Руслан Станіславович
Начальник відділення-майстер виробничого навчання навчального відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Андрощук  Олександр Васильович
Андрощук Олександр Васильович
Старший викладач-майстер виробничого навчання
Ковальчук Олександр Миколайович
Ковальчук Олександр Миколайович
Викладач-майстер виробничого навчання
Козяр Богдан Олександрович
Козяр Богдан Олександрович
Викладач-майстер виробничого навчання
Горичко Надія Григорівна
Горичко Надія Григорівна
Викладач навчального відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Гуменюк Микола Миколайович
Гуменюк Микола Миколайович
Викладач навчального відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Петровський Павло Миколайович
Петровський Павло Миколайович
Викладач навчального відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Навчальне відділення цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є структурним підрозділом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з кількох споріднених навчальних предметів (дисциплін).

Навчальне відділення безпосередньо підпорядковується начальникові навчально-методичного відділу; його напрямки діяльності коригуються першим заступником начальника училища.

Робота навчального відділення ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності в обговоренні питань, що віднесені до його компетенції.

Навчальне відділення є випускним за напрямом підготовки кваліфікованих робітників за робітничими професіями 4223 «Радіотелефоніст», 7243 «Дозиметрист» та фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Основними напрямами діяльності навчального відділення є:

  • навчальна робота;
  • методична робота;
  • організаційна робота;
  • виховна робота.
     

Основні завдання навчального відділення:

 - Реалізація в межах визначених предметів (дисциплін), стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітньо-професійних програм, навчальних планів та освітніх програм первинної професійної підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки й підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за відповідними професіями, підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 
 - Удосконалення методичного рівня викладання навчальних предметів (дисциплін), вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.
 - Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненого випускника училища в дусі гуманізму, патріотизму і поваги до обраної професії.

Положення про навчальне відділення ЦЗ та БЖД Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)