Циклова комісія гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Каращук Віталій Васильович
Каращук Віталій Васильович
Голова циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Вітюк  Віктор Павлович
Вітюк Віктор Павлович
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Непийвода Ольга Петрівна
Непийвода Ольга Петрівна
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Атаманова Руслана Борисівна
Атаманова Руслана Борисівна
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Щербацький Дмитро Володимирович
Щербацький Дмитро Володимирович
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Опаренюк Ірина Михайлівна
Опаренюк Ірина Михайлівна
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Трофимчук Юрій Анатолійович
Трофимчук Юрій Анатолійович
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін
Гук Олександра Олександрівна
Гук Олександра Олександрівна
Викладач циклової комісії гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних та фундаментальних дисциплін є структурною частиною внутрішньої системи управління освітнім процесом Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), яка координує організаційну, навчальну та методичну роботу викладачів з кількох споріднених навчальних предметів (дисциплін).

Циклова комісія створюється за наказом начальника училища на кожен навчальний рік.

Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому порядку.

Кандидатура голови і персональний склад циклової комісії затверджуються наказом начальника училища терміном на один навчальний рік.

Циклова комісія безпосередньо підпорядковується навчально-методичному відділу училища.

Діяльність циклової комісії здійснюється під безпосереднім керівництвом начальника навчально-методичного відділу училища, координується першим заступником начальника училища та підпорядкована педагогічній раді закладу освіти.

Робота циклової комісії ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності в обговоренні питань, що віднесені до її компетентностей.

Основними напрямами діяльності циклової комісії є:

  • організаційна робота;
  • навчальна робота;
  • методична робота;
  • виховна робота.
     

Основні завдання циклової комісії:

 - реалізація в межах визначених предметів (дисциплін) навчальних планів та робочих освітніх програм професійної (професійно-технічної) підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за відповідними професіями, підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»;

 - удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних предметів (дисциплін), вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням професійних компетентностей;

 - реалізація низки заходів, спрямованих на виховання конкурентноспроможного випускника училища в дусі гуманізму, патріотизму і поваги до обраної професії.

Положення про циклову комісію гуманітарних та фундаментальних дисциплін Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)