ІНФОРМАЦІЯ

про ліцензовані обсяги та фактичну кількість осіб, які здобувають в училищі фахову передвищу освіту станом на 10.04.2022р.


Форма навчання Назва спеціальності Назва освітньо- професійної програми Ліцензований обсяг (кількість осіб) Строки навчання Фактична чисельність здобувачів освіти
Денна 261 «Пожежна безпека» Організація та техніка протипожежного захисту 123 1 рік і 6 місяців 115
Заочна 42 1 рік і 6 місяців 42
Денна 263 «Цивільна безпека» Радіаційний та хімічний контроль 45 1 рік і 6 місяців 43