Державне замовлення

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ


на підготовку у 2019 році молодших спеціалістів у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

(постанова КМУ від 26.06.2019 року № 615, наказ ДСНС України від 18.07.2019 року № 419)


№ з/п Шифр та назва спеціальності, форма навчання Ліцензований обсяг (осіб) Державне замовлення (осіб)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (перший курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 240 66
2 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 90 30

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у сфері цивільного захисту (другий курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 210 62
2 261 «Пожежна безпека» (заочна форма) 120 -
3 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 90 33

Відбіркова комісія училища

Бібл училища тест ДКР тести ОСЦЗ тести ПТ та АРО ДСНС МОН ЛДУ БЖД ліцей НУЦЗУ ЄДУ інфо антикор. НАЗК ІМЗО
YouTube Twitter Facebook Instagram