МЕНЮ
розклад

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ:


1. Загальні положення


1.1. Правила поведінки здобувачів освіти (далі - Правила) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) (далі – Училище) розроблені на основі норм Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та «Про фахову передвищу освіту», Статуту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі - ЛДУБЖД) та Положення про Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) затвердженого наказом ЛДУБЖД від 20.05.2020 №72од.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти регламентують норми поведінки здобувачів освіти, відносини з персоналом училища та іншими учасниками освітнього процесу.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти та забезпечують громадський порядок, забороняють дії, які можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю інших осіб.


2. Загальні правила поведінки здобувачів освіти в Училищі

2.1. Здобувачі освіти, які проживають за межами Училища зобов’язані прибувати до закладу освіти за 30 хвилин до початку занять в чистому, випрасуваному одязі та чистому взутті, мати охайну зачіску.

2.2. Здобувачі освіти (курсанти та слухачі) під час освітнього процесу в училищі носять формений одяг згідно Правил носіння форменого одягу з відповідними знаками розрізнення особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту затвердженими наказом МВС України № 364 від 03.05.2018., (учні та студенти) носять чистий та охайний спеціальний одяг.

2.3. Здобувачі освіти, які проживають на території та за межами училища зобов’язані неухильно виконувати розпорядок дня, Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Училища та інструкцію з безпеки життєдіяльності під час перебування курсантів, учнів, слухачів за межами училища.

2.4. У разі виникнення спірних питань здобувачі освіти зобов’язанні звернутися до начальника курсу (керівника навчальної групи).

2.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

- проявляти повагу до старших, вітатися, бути чесними, сумлінними і дисциплінованими, стійко переносити всі труднощі та обмеження пов`язанні із службою та навчанням, додержуватися норм моральної та службової етики, виявляти повагу до начальників, старших за званням;

- спілкуватися виважено, привітно і доброзичливо. Учні, курсанти та слухачі не повинені вживати принизливих й образливих висловів, ненормативну лексику та інше;

- неухильно виконувати завдання в терміни, встановлені навчальними планами, освітньою програмою та індивідуальним навчальним планом;

- берегти майно та оснащення навчальних кабінетів, аудиторій, спальних та побутових приміщень гуртожитків та місць загального користування, дбайливо поводитися зі своїми речами, речами, які видані їм в тимчасове користування та речами інших здобувачів освіти. Не сідати на підвіконня і не ставити на них свої речі;

- зберігати чистоту й порядок в місцях загального користування та дотримуватись санітарно-гігієнічних норм;

- повідомляти керівництво Училища про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.6. Вхід на територію та вихід з території училища здобувачів освіти. Вихід за межі закладу освіти курсантів училища здійснюється за наявності постійної перепустки та службового посвідчення у встановленому форменому одязі. Вихід за межі закладу освіти слухачів училища здійснюється за наявності тимчасової перепустки та службового посвідчення у встановленому форменому одязі. Вхід та вихід на територію закладу освіти учнів та студентів здійснюється за наявності постійної перепустки та учнівського квитка (документу, що посвідчує особу).

2.7. Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, мають здати їх черговому коменданту, керівнику навчальної групи або керівництву курсу.

2.8. На території училища збороняється вживати алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини, штовхатися, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести та застосовувати силу один до одного.

2.9. Під час руху територією та приміщенями училища забороняється вживати їжу, напої, голосно розмовляти та галасувати.

2.10. Командир (староста) навчальної групи зобов’язаний:

- твердо знати, уміло і сумлінно виконувати свої обов’язки та вправно керувати групою;

- постійно вдосконалювати знання за фахом, своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового виконання службових обов’язків;

- постійно знати стан успішності здобувачів освіти, вести облік, щоденно доповідати начальникові курсу (керівнику навчальної групи) про стан успішності та службової дисципліни здобувачів освіти;

- організовувати і керувати самостійною підготовкою курсантів (учнів) групи;

- знати прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, віросповідання, особисті якості й захоплення, родинний стан, успіхи і недоліки в засвоєнні освітньої програми кожного здобувача освіти навчальної групи;

- стежити за виконанням розпорядку дня, підтриманням внутрішнього порядку, охайністю, додержанням підлеглими правил особистої гігієни і носіння форменого одягу;

- своєчасно доповідати керівництву курсу (керівнику навчальної групи) про захворювання, скарги і прохання підлеглих, та випадки втрати, несправності або пошкодження матеріальних цінностей;

- дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою та знати де вони перебувають і що роблять.

2.11. Здобувачі освіти (курсанти та слухачі) отримують безоплатне медичне обслуговування в пункті охорони здоров’я училища. У разі потреби та висновку медичного працівника пункту охорони здоров’я медична допомога їм може надаватися у закладах охорони здоров`я, з якими Училище уклало угоду.

2.12. Здобувачі освіти (учні та студенти) отримують безоплатну консультацію лікаря пункту охорони здоров’я училища та першу невідкладну медичну допомогу. За необхідністю та висновком медичного працівника пункту охорони здоров’я направляються до сімейного лікаря для подальшого лікування, або при невідкладних станах до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

2.13. Здобувачі освіти зобов’язані заключати угоди з сімейними лікарями за місцем проживання на період навчання в училищі.

2.14. Здобувачі освіти мають право на:

- належні умови навчання, у тому числі за обраною професією, спеціальністю;

- матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- навчання професії за індивідуальною програмою;

- безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами закладу освіти;

- матеріальну допомогу (згідно з чинним законодавством);

- безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я згідно з чинним законодавством (окрім учнів та слухачів, які навчаються на платних засадах);

- щотижневий відпочинок і канікули (відпустку) протягом навчального року та після його закінчення відповідно до графіку освітнього процесу;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня (освітньо-професійного ступеня), здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з Училищем договору;

- направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;

- участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім слухачів).


3. Правила поведінки здобувачів освіти під час навчальних занять

3.1. Навчальні заняття в училищі проводяться за розкладом занять відповідно до розпорядку дня.

3.2 Під час навчальних занять здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися службової дисципліни й порядку.

3.2 Перед початком занять здобувач освіти зобов’язаний зайняти своє місце в аудиторії та підготуватися до занять. Не дозволяється очікування викладача або майстра виробничого навчання біля дверей, у коридорі, запізнюватися на заняття без поважних причин.

3.3. Під час навчальних занять не можна ходити по навчальній аудиторії підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу викладача, самовільно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються проведення занять.

3.4. В навчальних аудиторіях заборонено перебувати у зимовому верхньому одязі. Зимовий верхній одяг здається на зберігання в гардероб училища.

3.5. На заняття з фізичного виховання, які проводяться у спортивному залі, здобувачі освіти зобов’язані приходити тільки у спортивному одязі та взутті, на заняття з виробничого навчання та спеціальної фізичної підготовки - у захисному спеціальному одязі.

3.6. Користуватися мобільними телефонами під час проведення занять дозволяється лише з дозволу викладача.

3.7. Під час проведення практичних і теоретичних занять здобувачі освіти зобов’язані неухильно дотримуватися правил безпеки праці.


4. Прикінцеві положення

4.1. Курсант може бути відрахований з Училища та звільнений зі служби за: станом здоров’я (на підставі висновку ЛEK про непридатність або обмежену придатність до служби); систематичне невиконання умов контракту; набранням законної сили вироку суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; сімейними обставинами або іншими поважними причинами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

4.2. Учень може бути відрахований з Училища за:

 • невиконання умов договору;
 • власним бажанням;
 • незадовільну успішність, поведінку;
 • вироком суду, що набрав чинності;
 • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища;
 • невиконання вимог навчального плану та освітніх програм;
 • станом здоров’я;
 • переведенням, за його згодою, до іншого закладу освіти.

4.3. Слухач може бути відрахований з Училища за:

 • власним бажанням;
 • невиконання вимог навчального плану та освітніх програм;
 • станом здоров’я;
 • вироком суду, що набрав чинності;
 • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища;
 • сімейними обставинами (за клопотанням комплектуючого органу);
 • невиконання умов договору (для слухачів, які навчаються на платній основі).

За невиконання умов контракту (договору), грубі порушення дисципліни, невиконання навчального плану питання про доцільність подальшого навчання здобувача освіти розглядається на засіданні педагогічної ради.

4.4. За старанність, ініціативність та сумлінне виконання службових обов’язків до здобувачів освіти (курсантів та слухачів) можуть бути застосовані наступні види заохочень:

- дострокове зняття дисциплінарного стягнення;

- оголошення подяки;

- нагородження цінним подарунком або грошовою премією;

- нагородження грамотою органу чи підрозділу цивільного захисту;

- занесення прізвища на дошку пошани органу чи підрозділу цивільного захисту;

- занесення прізвища на дошку пошани спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту;

- дострокове присвоєння чергового спеціального звання;

- присвоєння чергового спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;

- нагородження заохочувальними відзнаками спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту;

- представлення до державних та урядових нагород України;

- надання курсанту або слухачу почесного права бути сфотографованим біля розгорнутого прапора навчального закладу з подальшим врученням йому цієї фотокартки;

- направлення батькам курсанта чи слухача листа з подякою;

- надання дозволу на одне позачергове звільнення з розташування навчального закладу.

4.5. За порушення службової дисципліни, що не містить ознак складу злочину на здобувачів освіти (курсантів та слухачів) накладаються наступні види дисциплінарних стягнень:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- позбавлення чергового звільнення з розташування закладу освіти;

- позачергове призначення в наряд на службу (за винятком призначення до складу варти або черговим підрозділу).

4.6. За старанність, ініціативність та сумлінне виконання службових обов’язків до здобувачів освіти (учнів та студентів) можуть бути застосовані наступні види заохочень:

- подяка;

- нагородження грамотою училища;

- занесення фотографії на дошку пошани;

- направлення листа-подяки батькам;

- нагородження цінним подарунком.

4.7. За порушення службової дисципліни, що не містить ознак складу злочину на здобувачів освіти (учнів та студентів) накладаються наступні види дисциплінарних стягнень:

- зауваження;

- догана (усно).

4.8. Правила набирають чинності з моменту розгляду та схвалення педагогічною радою училища.

4.9. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Училища.


Розглянуто та схвалено на засідання педагогічної ради училища

Протокол № 1 від «04» вересня 2021 року