державне замовлення (2-й курс денної форми навчання)

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВСТУПНИКА


За державним замовленням
(2-й курс денної форми навчання):

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня за державним замовленням денної форми навчання приймаються:

1) громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС України, віком від 17 до 25 років та здобули освітньо- кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність;

2) особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність. Прийом документів проводиться з 01 липня до 22 липня 2019 року.


Вступники подають до відбіркової комісії Училища наступні документи:

1. Заяву;

2. Диплом про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією у сфері цивільного захисту (оригінал);

3. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури;

4. Медичну довідку за формою 086-О. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах; МОЗ України за місцем свого проживання;

5. Чотири фотокартки розміром 3x4 без головного убору;

6. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

8. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;

9. Документи, що дають право на зарахування за пільгами.


Вступні випробування (1. Диктант з української мови або сертифікат ЗНО з української мови та літератури за 2017, 2018 або 2019 роки; 2. Тестування з фахових предметів) та конкурсний відбір кандидатів на навчання буде проводитись з 23 по 26 липня відповідно до затвердженого графіка.

Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування - 27 липня.

Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень: не пізніше 18.00 години 27 липня.

Зарахування на навчання - 28 липня.


ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:


Бібл училища тест ДКР тести ОСЦЗ тести ПТ та АРО ДСНС МОН ЛДУ БЖД ліцей НУЦЗУ ЄДУ інфо антикор. НАЗК
YouTube Twitter Facebook Instagram