державне замовлення (2-й курс денної форми навчання)

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВСТУПНИКА


За державним замовленням
(2-й курс денної форми навчання):

На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівнів за державним замовленням денної форми навчання приймаються: особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність.

Прийом документів проводиться з 27 липня до 24 серпня 2020 року.


Вступники подають до відбіркової комісії Училища наступні документи:

1. Заяву;

2. Диплом про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією у сфері цивільного захисту (оригінал);

3. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури;

4. Медичну довідку за формою 086-О. Медичний огляд вступники проходять у відповідних закладах; МОЗ України за місцем свого проживання;

5. Чотири фотокартки розміром 3x4 без головного убору;

6. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

8. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;

9. Документи, що дають право на зарахування за пільгами.


Вступні випробування (1. Диктант з української мови або сертифікат ЗНО з української мови та літератури за 2017, 2018, 2019 або 2020 роки; 2. Тестування з фахових предметів) та конкурсний відбір кандидатів на навчання буде проводитись з 25 по 27 серпня 2020 року відповідно до затвердженого графіка.

Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування - 28 серпня 2020 року.

Закінчення строку подання оригіналів документів про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень: не пізніше 18.00 години 28 серпня 2020 року.

Зарахування на навчання - 29 серпня 2020 року.


Бібл училища тест ДКР тести ОСЦЗ тести ПТ та АРО ДСНС МОН ЛДУ БЖД ліцей НУЦЗУ ЄДУ інфо антикор. НАЗК ІМЗО
YouTube Twitter Facebook Instagram