державне замовлення (денна форма)

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВСТУПНИКА


За державним замовленням (денна форма):

На денну форму навчання за державним замовленням приймаються громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років.

Для вступу в училище на денну форму навчання за державним замовленням вступники звертаються в територіальний орган ДСНС України за місцем проживання, де на нього оформляється у встановленому порядку особова справа кандидата на навчання.

Прийом документів здійснюється підрозділами роботи з персоналом органів чи підрозділів ДСНС України з 1 січня до 1 червня;

Прийом, реєстрація та вивчення особових справ вступників відбірковою комісією Училища здійснюється з 2 липня до 30 липня.

Вступні випробування проводяться з 31 липня до 03 серпня.

Оприлюднення рейтингових списків вступників, та списків вступників, рекомендованих до зарахування- 4 серпня.

Конкурсний бал вступників на навчання за державним замовленням обчислюється шляхом додавання середнього бала документа про повну загальну середню освіту, переведеного у 200-бальну шкалу оцінювання та середнього бала за вступний іспит з фізичної підготовки.

Зарахування на навчання-16 серпня.

Новини училища YouTube Бібл училища Бібл училища тест ДКР тести ОСЦЗ тести ПТ та АРО ДСНС МОН ЛДУ БЖД ліцей НУЦЗУ ЄДУ інфо антикор. НАЗК